Logo
Wat kost een advocaat eigenlijk?

Bijzondere bijstand

Wanneer u wordt bijgestaan door een advocaat, bent u hiervoor normaal gesproken kosten verschuldigd. Wanneer OJW | Advocaten voor u optreedt op basis van gefinancierde rechtsbijstand (de zogenaamde toevoeging) bestaan deze kosten uit:

  • een Eigen Bijdrage
  • eventueel: griffierechten
  • eventueel: kosten van uittreksels
  • eventueel: overige toegestane kosten op basis van de Wet op de Rechtsbijstand

Andere kosten worden u niet in rekening gebracht en naast de Eigen Bijdrage hoeft u dus ook geen rekening te verwachten in verband met ons honorarium (uurtarief).

Het kan zijn dat de bovenstaande kosten door de gemeente aan u worden vergoed. Of u in aanmerking komt, kunt u nagaan bij uw gemeente. Als u een vergoeding van deze kosten wil, dan kunt u Bijzondere Bijstand aanvragen. Hier onder vindt u een paar links naar de websites van sommige gemeenten. Als u op de link van de gemeente waar u woont klikt, komt u terecht op de pagina waar u bijzondere bijstand kunt aanvragen.

Let op:

  • U moet de bijzondere bijstand TIJDIG aanvragen;
  • U moet een kopie van de factuur waarvoor u bijzondere bijstand vraagt ook toezenden aan de gemeente;
  • OJW | Advocaten kan geen bijzondere bijstand voor u aanvragen. Wij geven ook geen garantie dat u bijzondere bijstand zult ontvangen;
  • U bent zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van bijzondere bijstand. U bent en blijft ook degene die de kosten aan OJW | Advocaten moet betalen.