Logo
Wat kost een advocaat eigenlijk?

Wat kost een advocaat eigenlijk?

Kosten van civiele procedure
Aan een civiele procedure zijn kosten verbonden. De kosten bestaan uit het salaris van de advocaat, de kosten die verbonden zijn aan de rechtbank (de griffierechten), deurwaarderskosten als de dagvaarding moet worden bezorgd.

Daarnaast zijn er tal van andere kosten, afhankelijk van het verloop van de procedure. U kunt hierbij denken aan de kosten die getuigen moeten maken als zij een verklaring moeten afleggen, of het salaris van een deskundige die een rapport moet uitbrengen op verzoek van de rechtbank.

Sommige kosten worden door beide partijen gemaakt, zoals het salaris van de advocaat en in de meeste gevallen ook de griffierechten. Andere kosten komen voor rekening van degene die de procedure start, zoals in beginsel de kosten van een deskundige. Weer andere kosten komen voor rekening van de partij die om bepaalde handelingen heeft gevraagd, zoals de kosten van getuigen.

No cure no pay
Het is advocaten in incasso zaken toegestaan om op no cure no pay basis te werken, klik hier voor meer informatie over onze no cure no pay incasso praktijk. Voor overige zaken is het advocaten niet toegestaan om diensten op no cure no pay basis aan te bieden. Wel kunnen wij  - afhankelijk van de specifieke rechtsvraag - een vaste prijs of anderszins van ons reguliere uurtarief afwijkende afspraken met u maken (zie hierna voor meer informatie over de mogelijkheden).

Procedure winnen: uw proceskosten worden vergoed
Als u een procedure voert en wint, dan zal de andere partij gewoonlijk worden veroordeeld tot het betalen van de proceskosten. Als u verliest, zult u de proceskosten van de andere partij moeten betalen. Bepaalde kosten zullen door de verliezende partij geheel moeten worden betaald zoals griffierechten, deurwaarderskosten, kosten van getuigen en/of deskundigen, kosten van beslaglegging (op bijvoorbeeld loon van de tegenpartij om er zeker van te zijn dat deze in staat blijft om de proceskosten te betalen).

Andere kosten worden door de rechtbank vastgesteld. Dit gaat met name over de hoogte van het salaris van de advocaat. Dat salaris wordt bepaald aan de hand van het zogenaamde liquidatietarief. Dit houdt in dat aan elke proceshandeling een bepaald aantal punten wordt toegekend (een dagvaarding is bijvoorbeeld 1 punt). Het totale aantal punten wordt vervolgens vermenigvuldigd met een bepaald bedrag. De hoogte van dit bedrag is weer afhankelijk van het belang van de zaak. Deze tarieven zijn allemaal vastgelegd en uw advocaat kan uitleggen hoe hoog deze bedragen zijn.

Uw advocaat werkt niet aan de hand van het liquidatietarief, maar zal op basis van een uurtarief werken. U krijgt dus een rekening op basis van het totale aantal gewerkte uren maal het gehanteerde uurtarief. De werkelijke advocaatkosten kunnen hoger zijn dan het berekende advocatensalaris uit het vonnis. Dat betekent dat als u wint en de andere partij dus uw proceskosten moet betalen, u meer heeft betaald aan uw advocaat dan u vergoed krijgt. Uw advocaat zet de berekening graag voor u op papier. Het verschil tussen de werkelijke advocaatkosten en het liquidatietarief kunt u niet terugvorderen. Omgekeerd hoeft u als u verliest meestal niet de facturen van de advocaat van de andere partij te betalen, maar slechts het bedrag dat door de rechtbank in het vonnis is opgenomen.

Mogelijke proceskosten vooraf in kaart gebracht
Veel mensen aarzelen om de hulp van een advocaat in te roepen vanwege de hoge kosten die hieraan verbonden zouden zijn. Aangezien de hoogte van de nota van een advocaat meestal afhankelijk is van het aantal uren dat een advocaat aan een zaak heeft besteed, zijn veel mensen bang achteraf voor onaangename verrassingen te komen staan. Daarom proberen wij vooraf zo veel mogelijk inzicht te geven in de mogelijke kosten en de mogelijkheden om die kosten te beperken. Trouwens, wanneer u besluit een afspraak te maken met één van onze advocaten is het eerste half uur van de bespreking gratis als u besluit na dit gesprek gebruik te maken van onze diensten.

Komt u in aanmerking voor tegemoetkoming van proceskosten?
De Wet rechtsbijstand on- en minvermogenden is in het leven geroepen om mensen met een laag inkomen toch de mogelijkheid te bieden een advocaat in de arm te nemen. Wanneer u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp betaalt de overheid uw advocaat. U betaalt dan alleen een eigen bijdrage. Hoe hoog deze eigen bijdrage is, hangt af van de hoogte van uw inkomen en uw vermogen. De inkomensgrenzen uit de wet op de rechtsbijstand worden regelmatig aangepast. OJW-Advocaten kan u vaak direct vertellen of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, wat uw eigen bijdrage zal zijn en wat aanvullende kosten kunnen zijn. Meer informatie over gefinancierde rechtshulp, de voorwaarden en eigen bijdragen kunt u vinden op de site van de Raad voor Rechtsbijstand www.rechtsbijstand.nl.

U kunt een korting van € 52,- op uw eigen bijdrage krijgen, als u eerst het Juridisch Loket bezoekt en zij u doorverwijzen naar een advocaat. Het Juridisch Loket helpt u met verheldering van uw vraag en geeft gratis juridisch advies. Als dat nodig is, verwijst het Juridisch Loket door naar de juiste persoon of instantie die u verder kan helpen. Het Juridisch Loket geeft u bij verwijzing een zogenoemd diagnosedocument mee.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u voor de eigen bijdrage, griffierechten en overige kosten van rechtsbijstand in aanmerking komen voor bijzondere bijstand van uw gemeente. U dient deze bijstand zelf en tijdig aan te vragen. Lees hier meer over het aanvragen van bijzondere bijstand.

Procederen kan ondanks gefinancierde rechtshulp toch duur zijn
Als u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, dan zal dat al met u besproken zijn. U heeft dan een zogenaamde toevoeging gekregen. Dit betekent dat u weinig kosten hoeft te maken wanneer u een procedure wilt voeren. Verliest u de procedure dan zult u echter wel de proceskosten van de tegenpartij moeten betalen. Deze kosten kunnen hoog oplopen (tot duizenden euro’s). Het is van belang om hierbij stil te staan voordat u een procedure start.

Uurtarief
Wanneer u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, zijn wij genoodzaakt om u een uurtarief voor onze werkzaamheden in rekening te brengen. Wij bieden u een scherpe prijs voor rechtsbijstand van hoge kwaliteit. Uiteraard zullen we van tevoren een zo nauwkeurig mogelijke inschatting maken van de totaal te verwachten kosten. Daarnaast bespreken wij met u de haalbaarheid van uw zaak over aansprakelijkheidstellingen, arbeidsconflicten, geschillen over auteursrechten of intellectuele eigendom, etc.

Vaste prijzen afspreken
Voor diverse adviezen en procedures kunnen we vooraf vastomlijnde afspraken met u maken over de totale kosten. Die kosten zijn dan onafhankelijk van het uiteindelijke aantal uren dat wij aan uw zaak hebben besteed. Wij kunnen dit geheel vrijblijvend met u bespreken. Uiteraard zullen wij ook een eerste inschatting van de haalbaarheid van uw zaak en de eventueel te zetten stappen met u doornemen.

Adviesabonnement
Als u verwacht jaarlijks meerdere (kleine/telefonische) adviezen bij OJW-Advocaten in te moeten winnen, kan het interessant zijn om vooraf tegen een sterk gereduceerd tarief uren bij OJW-Advocaten in te kopen. Op verzoek berichten wij u graag over de verschillende mogelijkheden.