Logo
Personen & Familierecht

Personen & Familierecht

OJW-Advocaten is goed thuis in het personen & familierecht. Zo kunt u bij ons onder meer terecht voor advies en zo nodig het opstarten van een procedure inzake een eventuele echtscheiding, vragen over de duur en/of de hoogte van uw alimentatie of een onderhoudsbijdrage en de mogelijkheden tot wijziging daarvan, gezags- of voogdijzaken, (voor)naamswijziging, zorg- omgang- en consultatieregelingen, maar ook procedures met betrekking tot het erfrecht, boedelverdeling, verrekenbedingen in huwelijkse voorwaarden en/of de verbreking van een samenwoning.

Bij de echtscheiding, boedelscheiding of draagkrachtberekening van een ondernemer spelen vaak bedrijfseconomische belangen en specifieke kennis van het ondernemings- en jaarrekeningenrecht een belangrijke rol. OJW-Advocaten heeft ook die specialisaties in huis en deze zelfs gecombineerd tot een praktijk zodat ondernemers hun zakelijke belangen maar tegelijkertijd ook hun privé belangen veelal door één advocaat kunnen laten behandelen dat is wel zo makkelijk!

OJW-Advocaten werkt indien gewenst nauw samen met gespecialiseerde en gecertificeerde (echtscheidings) mediators. In dat geval verzorgen wij met name de redactie van een convenant of (ouderschaops)regeling,  berekening van verschuldigde alimentaties en/of de draagkrachtvergelijking van partijen (dit conform de zogenaamde Trema-normen van de rechterlijke macht) alsmede uiteraard de procedurele ondersteuning zoals het opstellen en indienen van een verzoekschrift tot echtscheiding of wijziging van alimentatie.