Logo
Ondernemingsrecht

Ondernemings- en vennootschapsrecht

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met een enorme diversiteit aan juridische problemen. Lang niet altijd zullen deze problemen typisch ondernemingsrechtelijk van aard zijn. Denk bijvoorbeeld aan een klant die weigert te betalen (incasso) of aan een werknemer die niet naar behoren functioneert (arbeidsrecht). Met dat soort problemen helpen wij u uiteraard ook graag. Maar ook als u  met typisch ondernemingsrechtelijke vragen te maken krijgt, zijn wij bereid en in staat om u te adviseren over de juiste structuur voor uw onderneming of u bij te staan in een procedure. OJW-Advocaten werkt daarbij zonodig nauw samen met vaste fiscalisten in ons netwerk of met uw eigen accountant of belastingadviseurs. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

Het starten of wijzigen van de structuur van een onderneming
Wanneer u een onderneming gaat starten of herstructureren, komt er veel op u af. In welke rechtsvorm gaat u uw onderneming(en) drijven? En welke gevolgen heeft dat voor uw aansprakelijkheid of in fiscaal opzicht? Hoe regelt u (toekomstige) participaties en beschikt u al over deugdelijke algemene voorwaarden of een juiste aandeelhoudersovereenkomst ? 

Fusies en overnames
In het geval dat u een bestaande onderneming wenst over te nemen, dient u zich te realiseren dat dit op verschillende manieren kan. Welke manier is voor u het meest geschikt? En weet u wel zeker wat u koopt? Het kan geen kwaad om in kaart te laten brengen welke rechten en verplichtingen u op uw hals haalt door een juridische due diligence te laten uitvoeren. En als u de verkopende partij bent, is het natuurlijk van groot belang dat u de koopsom uiteindelijk ook ontvangt. Het komt vaker voor dan u denkt dat dit een probleem is doordat geen waterdichte afspraken zijn gemaakt over bijvoorbeeld het winstafhankelijk maken van een deel van de koopsom.

Bestuurdersaansprakelijkheid
Indien u als bestuurder in privé aansprakelijk wordt gesteld, omdat u uw onderneming niet behoorlijk zou hebben bestuurd, is het natuurlijk van groot belang dat u zich juridisch laat bijstaan door specialisten die weten hoe zo een aansprakelijkstelling het best kan worden gepareerd.

Onenigheid tussen aandeelhouders
Het komt voor dat de ene aandeelhouder van een onderneming een heel andere kant op wil met de onderneming dan de andere aandeelhouder. Wanneer niet adequaat op zo een situatie wordt gereageerd, ontstaat mogelijk een impasse met alle mogelijke schadelijke gevolgen voor de onderneming van dien. Overkomt u dit? Laat u dan tijdig door ons informeren over uw juridische mogelijkheden.