Logo
Letselschade

Letselschade

OJW Advocaten helpt en begeleidt mensen die slachtoffer zijn geworden van een gebeurtenis met letselschade als gevolg. Letselschade is een ruim begrip voor allerlei fysieke en psychische klachten, die opgelopen zijn door een bepaalde gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld een arbeidsongeval, een verkeersongeval, een medische fout of een misdrijf.

Snel actie ondernemen
Als u meent dat er letsel is opgetreden door een bepaalde gebeurtenis, is het zaak om zo spoedig mogelijk naar een huisarts of EHBO-post te gaan om de medische situatie te laten analyseren. Wanneer u hiermee te lang wacht, kan het namelijk lastig worden om de causaliteit (het verband met de schadeveroorzakende gebeurtenis) te bewijzen en dat maakt het verhalen van de schade lastiger. Voorts is het belangrijk om de schadeveroorzaker aansprakelijk te stellen voor de veroorzaakte schade. Hierbij kunnen wij u helpen.

Verzekeraars
Als slachtoffer krijgt u vaak te maken met de verzekeringsmaatschappij van degene die de schade veroorzaakt heeft. Verzekeringsmaatschappijen zijn ter zake kundig en hebben er belang bij om zo weinig mogelijk uit te betalen. Daarom is het belangrijk om een advocaat in te schakelen.

Werkwijze
Tijdens een intakegesprek maken wij samen met u een inventarisatie van de schade. Vervolgens maken wij een inschatting van de mogelijkheden  en daarna bepalen wij samen met u de te volgen strategie. In het algemeen zullen we beginnen met het versturen van een aansprakelijkstelling.

Indien de schadeveroorzaker (of zijn verzekeringsmaatschappij) aansprakelijkheid erkent, kan het onderhandelen over de hoogte van het schadebedrag beginnen. Dit kan een langdurig proces zijn, omdat in veel gevallen de medische situatie niet direct stabiel is. Pas wanneer er sprake is van een medische eindtoestand (het wordt niet meer beter en niet meer slechter), kan een letselschadezaak afgewikkeld worden. In beginsel dient de schadeveroorzaker (of zijn verzekeringsmaatschappij) uw kosten van rechtsbijstand te vergoeden, zodat voor u de rechtsbijstand kosteloos is.

Indien de schadeveroorzaker (of zijn verzekeringsmaatschappij) geen aansprakelijkheid erkent, dan moet beoordeeld worden of een procedure haalbaar is. De hoofdregel “wie stelt, bewijst” is van toepassing. Dit betekent dat u in beginsel dient te stellen dat u schade heeft geleden door toedoen van de schadeveroorzaker. Hetgeen u stelt, dient u vervolgens te bewijzen indien de schadeveroorzaker uw stellingen betwist. OJW Advocaten kan u op dit punt goed en duidelijk adviseren.