Logo
Intellectueel eigendomsrecht

Intellectueel eigendomsrecht

Hoewel creativiteit geen grenzen kent, blijkt een goede commerciële en juridische exploitatie daarvan vaak toch aan beperkingen onderhevig. Ook blijken namen, logo's, creatieve ideeën en producten interessant voor derden die het niet altijd even nauw nemen met de belangen van de rechthebbenden.

Of het nu gaat om de aanvraag of handhaving van een merken- of handelsnaamrecht, advisering rondom het afsluiten van een platencontract, auteurs- en naburige rechten, portretrechten, of geschillen met betrekking tot uw domeinnaam, OJW-Advocaten staat partijen in het creatieve proces graag met raad en daad bij zodat u uw grenzen kunt blijven verleggen. Zo treden wij regelmatig op voor bekende artiesten, producers, componisten en tekstschrijvers, platenmaatschappijen, theaters en boekingskantoren, en moge wij ook diverse sporters, ontwikkelaars van software, en webdesigners tot onze vaste cliënten rekenen.

Merk-, handels- en domeinnamen
Voert u een pakkende naam of logo voor uw onderneming, diensten of producten dan is het gebruik daarvan ook interessant voor uw concurrenten. Het handelsnaam- of merkenrecht geeft u mogelijkheden  om een en ander te voorkomen of om geleden schade te kunnen claimen.  Ook het ongewenste  gebruik door een derde van een concurrerende of gelijkende domeinnaam kunt u via het handelsnaam- en/of merkenrecht wellicht wel verbieden. Maar heeft u uw (beeld)merk wel geregistreerd ?  Lijkt uw merk- of handelsnaam niet teveel op die van een ander en kunt u daardoor in de problemen komen?

Auteurs-,  portret- en naburige rechten
De exploitatie van door u zelf gecomponeerde muziek, ontwikkelde  software, formats  of vervaardigde (kunst)werken is niet eenvoudig. De keuze voor een creative commons licentie of juist de aansluiting bij een collectieve rechtenorganisatie, bepaalt voor een groot deel al welke rechten en bevoegdheden u  en gebruikers hebben. Ook de afspraken die  u wellicht zelf (via een contract of  algemene voorwaarden)  maakt met een opdrachtgever bepalen voor een groot deel uw positie als rechthebbende in de toekomst. Draagt u uw rechten over aan een opdrachtgever,  producent of business partner of verstrekt u een licentie en hoever moet een dergelijke licentie dan reiken?  Wat zijn redelijke bedingen in een contract met een uitgever of een platenmaatschappij? Hoeveel  moet   Buma/Stemra, Sena of een andere collectieve rechtenorganisatie waarbij u bent aangesloten, betalen voor  de voor het gebruik van uw werk geïncasseerde vergoedingen? Wat betaalt u rechthebbenden of collectieve rechtenorganisaties als u een concert, voorstelling of ander evenement organiseert? Hoe verkoopt u een schilderij of ander kunstwerk zonder onduidelijkheid te laten bestaan over uw auteursrecht daarop?

Verzilverbare populariteit
Hoe kunt u uw populariteit als sporter of artiest verzilveren en hoe treedt u op tegen ongeautoriseerd gebruik van uw beeltenis of goede naam? Wat zijn de rechten van uitvoerende artiesten en heeft u als producer ook auteurs- of naburige rechten?