Logo
ICT recht

ICT recht

De (ontwikkelingen in de) huidige technologie, waaronder o.a. het Internet, spelen in uw onderneming of dagelijks leven inmiddels waarschijnlijk een belangrijke rol. Naast het gemak van de vele technologische toepassingen, is een goede juridische ondersteuning bij de implementatie en exploitatie van informatie- en communicatie technologieën vaak geen overbodige luxe.

Juridische onderwerpen als intellectuele eigendom (software- en onderhoudlicenties), privacy en aansprakelijkheid zijn belangrijke thema’s die bij het gebruik van Internet, e-commerce en automatisering vaak een factor van belang zijn. OJW-Advocaten heeft zich – mede vanuit een vergaande interesse voor de techniek – gespecialiseerd in de specifieke juridische facetten waarmee ICT-aanbieders of gebruikers in de praktijk te maken krijgen. Op die manier kan OJW-Advocaten, rekeninghoudend met de specifieke technische aspecten en het beoogde gebruik van een bepaalde toepassing, zorgen voor een goede juridische vertaling of ondersteuning (in rechte) van zowel aanbieders als afnemers.

Merk-, handels- en domeinnamen

Voert u een pakkende naam of logo voor uw onderneming, diensten of producten dan is het gebruik daarvan ook interessant voor uw concurrenten. Het handelsnaam- of merkenrecht geeft u mogelijkheden  om een en ander te voorkomen of om geleden schade te kunnen claimen.  Ook het ongewenste  gebruik door een derde van een concurrerende of gelijkende domeinnaam kunt u via het handelsnaam- en/of merkenrecht wellicht wel verbieden. Maar heeft u uw (beeld)merk wel geregistreerd ?  Lijkt uw merk- of handelsnaam niet teveel op die van een ander en kunt u daardoor in de problemen komen?

Legal Webcheck

Waarschijnlijk heeft u al een of meerdere websites op het internet om uw producten of diensten aan een zo groot mogelijke doelgroep aan te bieden. Misschien staat u ook op het punt een (nieuwe) website te ontwikkelen waarbij transacties of offertes rechtstreeks via uw site tot stand kunnen worden gebracht. De commerciële mogelijkheden van een website zijn tegenwoordig haast onbeperkt, zeker als u er tegelijkertijd voor zorgt dat uw site gemakkelijk te vinden is.

Het gemak waarmee u via uw website uw klanten op ieder gewenst moment kunt bereiken en informeren, en de snelheid waarmee u eventueel zelfs transacties met deze klanten kunt aangaan, kan - als u bepaalde zaken op voorhand niet goed regelt – tegelijkertijd gemakkelijk ook tot onaangename juridische verrassingen leiden. Hoe zit het bijvoorbeeld met aansprakelijkheid voor het gebruik van adwords in uw Google campagne of de merknamen van derden? Kan een consument een transactie nog ongedaan maken? Voldoet uw website wel aan de nationale en internationale regelgeving voor e-commerce? Welke informatie moet u voorafgaand aan een transactie verschaffen? Hoe zit het met de privacy van de gegevens die uw klant achterlaat ? Zijn uw algemene voorwaarden wel van toepassing? En welke rechter is bevoegd als u bijvoorbeeld een geschil krijgt met een afnemer in Duitsland of Japan?

Om eventuele juridische problemen en risico’s zo veel mogelijk te vermijden of op te sporen kunt u een Legal Webcheck door OJW-Advocaten laten verrichten . Dit is een beoordeling van uw website vanuit een aantal verschillende juridische invalshoeken, waarbij wij de eventuele risico’s van uw website in kaart worden gebracht. Uiteraard bestaat er de mogelijkheid om vervolgens zonodig in overleg met OJW-Advocaten een oplossing uit te werken voor de gesignaleerde problemen.

Moet u uw website nog ontwikkelen dan verdient het – zeker als het gaat om een site waarmee verkopen gerealiseerd kunnen worden - aanbeveling om in het voortraject reeds een aantal juridische zaken goed af te stemmen met degene die de website vormgeeft en ontwikkelt. Sommige ontwikkelaars zijn zich hier terdege van bewust, zo biedt “Tambien grafische vormgeving en webdesign” hun klanten reeds standaard de mogelijkheid om de ontwikkeling van een website gelijk op te laten lopen met een Legal Webcheck daarvan door OJW-Advocaten.

Neem voor meer informatie contact met ons op of kijk op: www.legal-webcheck.nl