Logo
Erfrecht

Erfrecht

Wanneer u te maken krijgt met erfrecht is dat natuurlijk op zich zelf al een trieste zaak. Helaas verloopt de afwikkeling van een nalatenschap daarna ook niet altijd even prettig en ontkomt u er als erfgenaam of executeur soms niet aan om een eigen onafhankelijke juridisch adviseur in te schakelen of zelfs een procedure te starten om daadwerkelijk te krijgen waarop u en/of de erfgenamen recht hebben.

Wat zijn precies uw rechten en verplichtingen als langstlevende partner t.o.v. uw (stief)kinderen, hoe oefent u uw wilsrechten uit en hoe kunt u de wettelijke vereffening van de nalatenschap bewerkstelligen. Zomaar wat vragen binnen het erfrecht waarbij OJW-Advocaten u graag met raad en zonodig ook met daad bijstaat.

OJW-Advocaten werkt als dat nodig is voor een goede behartiging van uw belangen (en u zelf niet al over een vaste notaris of fiscalist beschikt) nauw samen met gespecialisserde notarissen en fiscalisten uit haar netwerk zodat ook de vastlegging en fiscale consequenties van de zaak niet uit het oog worden verloren.