Logo
Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Zowel werkgevers als werknemers kunnen te maken krijgen met arbeidsrechtelijke vraagstukken. Te denken valt bijvoorbeeld aan het aangaan of beëindigen van een arbeidsovereenkomst, het omgaan met conflicten op de werkvloer, het in de hand houden van ziekteverzuim, re-integratie van zieke werknemers en overnames/fusies.

Schikken of procederen
OJW Advocaten richt zich in eerste instantie op het voorkomen van problemen. Een deugdelijk opgestelde arbeidsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst voorkomt veel geschillen. Indien zich desondanks geschillen voordoen, proberen wij – conform de gedragsregels die gelden voor alle advocaten – in eerste instantie een minnelijke oplossing te bereiken. De ervaring leert namelijk dat zowel de werkgever als de werknemer in de meeste gevallen de voorkeur geven aan een snelle, praktische oplossing in plaats van een tijdrovende, risicovolle en vaak kostbare procedure. Vanzelfsprekend staat uw belang voorop, zodat wij een procedure niet uit de weg gaan wanneer het minnelijke traject niet tot een bevredigende oplossing leidt.

Werkwijze
Tijdens een intakegesprek maken wij samen met u een inventarisatie van het probleem. Vervolgens maken wij een inschatting van de mogelijkheden  en vervolgens bepalen wij samen met u de te volgen strategie. Er worden heldere en duidelijke prijsafspraken gemaakt, waarbij het uitgangspunt is dat wij op basis van uurtarief werken. Met u de strategie en gaan we vervolgens aan de slag. Komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtshulp, dan vragen wij dat voor u aan. Ook onderzoeken we andere mogelijkheden van financiering, zoals bijvoorbeeld een rechtsbijstandverzekering.

Advocaat voor werkgevers en werknemers
OJW Advocaten treedt op voor zowel werkgevers als werknemers. Het voordeel hiervan is dat wij ervaring hebben met verschillende partijen in arbeidsrelaties, zodat wij in staat zijn uw probleem van meerdere kanten te benaderen. Wij kennen de pijnpunten van uw wederpartij en dat komt onze dienstverlening ten goede.